Vårt mål är att utforma och tillverka toppmoderna produkter som skyddar, bevarar och presenterar värdefulla kulturhistoriska föremål och konstverk.

Om oss

museumstechnik berlin är en av ett fåtal specialiserade tillverkare i världen av modern museiinredning, monter- och utställningsteknik. 35 års erfarenhet garanterar noggrant utarbetade lösningar för alla specifika utställningskoncept. Vårt mål är att utforma och tillverka toppmoderna produkter som skyddar, bevarar och presenterar värdefulla kulturhistoriska föremål och konstverk. Erfarenheten hos vårt tvärvetenskapliga team i kombination med väl utbyggda projektstrukturer, noggrann planering och exakta produktionsprocesser borgar för vår höga kvalitet. Vi sätter stort värde på kommunikation och samarbete med våra kunder för att garantera att alla projektspecifika krav på design, funktion, säkerhet och förebyggande konservering är uppfyllda. museumstechnik Berlin har under åren samarbetat med ett flertal museer, institutioner och arkitekter med internationellt anseende över hela världen.

Rådgivning

Vi hjälper och ger råd till arkitekter, formgivare och museipersonal om de mest lämpliga tekniska lösningarna för alla specifika utställningsmiljöer. Vi hjälper till att identifiera de viktigaste kraven på ett tidigt stadium för att skapa en lösning utan kompromisser. Tvärvetenskapligt samarbete och stor omsorg om designkonceptet, de nödvändiga tekniska funktionerna, den tillgängliga budgeten och tidsschemat är faktorer som utmärker vårt arbete.

Design och teknik

Vi anpassar våra projektteam efter projektets typ, storlek och komplexitet och förenar erfarenhet med innovation. Teamet inleder varje projekt med att analysera den specifika idén och de givna förutsättningarna. På detta sätt kan vi garantera att lösningen är tekniskt genomförbar och uppfyller alla de ställda kraven. Tillsammans med våra kunder utarbetar vi sedan en detaljerad planering som är trogen de underliggande arkitektoniska idéerna.

Produktion

Vi utför den största delen av vår produktion och förmontering i våra egna moderna och välutrustade verkstäder. Vi gör detta för att garantera att alla komponenter uppfyller våra höga kvalitetskrav. Kvalitetskontroll är en viktig del i produktionsprocessen och ständig feedback hjälper oss att förbättra våra produkter. Våra utställningsmontrar tillverkas uteslutande av material med lågt emissonsvärde enligt det omfattande BEMMA-utvärderingssystemet eller ODDY-testförfarandet. Vårt multidiciplinära team av skickliga hantverkare arbetar nära tillsammans med våra designer och ingenjörer för att säkerställa en resursanpassad produktion. Vi har också ett tillförlitligt, inarbetat nätverk av partnerföretag och underleverantörer som stöder oss vid utmanande projekt.

Montering

Vår egen personal monterar alltid våra produkter på plats: I hela världen. Våra montörer och utställningstekniker är erfarna hantverkare som är vana att arbeta mycket målinriktat i projekt som innefattar känsliga kulturhistoriska föremål, konst och kulturarv. De organiserar och säkerställer arbetsflödet på plats i dialog med vårt kontor och kundombudet för att garantera att alla projektspecifika krav genomförs.

Team

Vi är ett företag av engagerade generalister som intresserar sig för alla aspekter av projektprocessen med lika tonvikt på design, teknik och hantverk. Vårt team består av erfarna arkitekter, formgivare och tekniker; skickliga hantverkare, montörer och utställningstekniker.

Management

Martin Jönsson

Martin Jönsson har studerat metallformgivning på Konstfack, University College of Arts, Crafts and Design i Stockholm (MFA). Han är också utbildad silversmed och en certifierad instruktör inom teknisk produktdesign. Martin började på företaget 2004 och blev verkställande direktör 2010. Han är för närvarande ansvarig för förvärv, projektutveckling och produktdesign.

Dominique Kluxen

Dominique Kluxen har studerat statsvetenskap på Freie Universität Berlin. Han är också utbildad inom partihandel och internationella affärer. Dominique började på företaget 2009 och blev verkställande direktör 2018. Han är för närvarande ansvarig för upphandling, kontraktsförvaltning och finansiell styrning.